Werkwoordsvormen

Evenals in het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) kennen de werkwoorden in het Zömmers allerlei vervoegingsvormen. Dat stelde ons voor grote problemen.
De klank van een infinitief (hele werkwoord) in het Zömmers wijkt vaak al zozeer af van die in het ABN, dat dit allerlei problemen oplevert bij het spellen ervan.
Kijk bijvoorbeeld maar naar de woorden doen-doew en houden-haawe. Dat betekent bijvoorbeeld : hij doet = hai duu en hij houdt = hai hawt; hij deed = hai di en hij hield = hai hiel; gedaan = gedao en gehouden = gehaawe. Nog grotere problemen kom je tegen bij de keuze van bijvoorbeeld de enkele of de dubbele t of d…..enz. enz. (laide/laidde)
We hebben hier alvast enkele werkwoorden voor U uitgewerkt. U kunt zelf constateren wat voor spellingproblemen dat oplevert.
Kriejge
Ik kriejg Ik krig
Gai kriet Gai kreegt
Hai krie Hai krig
Wai kriejge Wai kreege
Gallie kriet Gallie kreegt
Zai kriejge Zai kreege
  Gekrigge
 
Sprèèke 
Ik sprèèk Ik sprook/sprak
Gai sprekt Gai sprookt
Hai sprekt Hai sprook/sprak
Wai sprèèke Wai sprooke
Gallie sprekt Gallie sprookt
Zai sprèèke
Zai sprooke
  Gesprooke
 
Hebbe
Ik heb Ik ha
Gai het Gai hat
Hai hi Hai ha
Wai hebbe Wai haan
Gallie het Gallie hat
Zai hebbe Zai haan
Gehad
Zijn
Ik ben Ik wàos/waar
Gai bèènt Gai waort/waart
Hai is Hai wàos/waar
Wai zijn Wai waore/waare
Gallie bèènt Gallie waort/ waart
Zai zijn Zai waore/ waare
Geweest
Wórre
Ik wór Ik wier/wórde
Gai wórt Gai wiert
Hai wórt Hai wier/wórde
Wai wórre Wai wiere/wórde
Gallie wórt Gallie wiert
Zai wórre Zai wiere/wórde
Gewórre
Bliejve
Ik bliejf Ik blif
Gai bliet Gai bliet
Hai blie Hai blif
Wai bliejve Wai bleeve
Gallie bliet Gallie bleeft
Zai bliejve Zai bleeve
Geblivve
Blijke
Ik blijk Ik bleek
Gai blijkt Gai bleekt
Hai blijkt Hai bleek
Wai blijke Wai bleeke
Gallie blijkt Gallie bleekt
Zai blijke Zai bleeke
Gebleeke
Lijke
Ik lijk Ik leek
Gai lijkt Gai leekt
Hai lijkt Hai leek
Wai lijke Wai leeke
Gallie lijkt Gallie leekt
Zai lijke Zai leeke
Geleeke
Schijne
Ik schijn Ik scheen
Gai schijnt Gai scheent
Hai schijnt Hai scheen
Wai schijne Wai scheene
Gallie schijnt Gallie scheent
Zai schijne Zai scheene
Gescheene
Zalle
Ik zal Ik zào
Gai zalt Gai zàot
Hai zal Hai zào
Wai zalle Wai zaon
Gallie zalt Gallie zàot
Zai zalle Zai zaon
Kanne
Ik kan Ik kós
Gai kaant Gai koost
Hai kan Hai kós
Wai kanne Wai kósse
Gallie kaant Gallie koost
Zai kanne Zai kósse
Gekanne
Maage
Ik mag Ik móch
Gai maat/maagt Gai moocht
Hai mag Hai móch
Wai maage Wai móchte
Gallie maat/ maagt Gallie moocht
Zai maage Zai móchte
Gemaage
Moete
Ik moet Ik mós
Gai moet Gai moost
Hai moet Hai mós
Wai moete Wai mósse (mooste)
Gallie moet Gallie moost
Zai moete Zai mósse
Gemoete
Laote
Ik laot Ik liejt
Gai làot Gai liejt
Hai làot Hai liejt
Wao laote Wai liejte
Gallie làot Gallie liejt
Zai laote Zai liejte
Gelaote
Wulle
Ik wul Ik wào
Gai wult Gai wàot
Hai wul Hai wào
Wai wulle Zai waon
Gallie wult Gallie wàot
Zai wulle Zai waon
Gewuld
Gao
Ik gao Ik ging/góng/gónk
Gai gàot Gai geengt/goongt
Hai gi Hai ging/góng/gónk
Wai gàon Wai ginge/gónge
Gallie gàot Gallie geengt/goongt
Zai gàon Zai ginge/gónge
Gegao
Komme
Ik kom Ik kwam(p)
Gai kaomt Gai kwaamt
Hai kumt Hai kwam(p)
Wai komme Wai kwaame
Gallie kaomt Gallie kwaamt
Zai komme Zai kwaame
Gekomme
Ligge
Ik lig Ik lag
Gai ligt/ lit Gai laagt
Hai li Hai lag
Wai ligge Wai laage
Gallie ligt (lit) Gallie laagt
Zai ligge Zai laage
Gelèège
Zitte
Ik zit Ik zaot/zaat
Gai zit Gai zaot/zaat
Hai zit Hai zaot/zaat
Wai zitte Wai zaote/zaate
Gallie zit Gallie zoat/zaat
Zai zitte Zai zaote/zaate
Gezèète
 Loupe
Ik loup Ik liejp
Gai lupt Gai liejpt
Hai lupt Hai liejp
Wai loupe Wai liejpe
Gallie lupt Gallie liejpt
Zai loupe Zai liejpe
Geloupe
Stao
Ik stao ik stón
Gai stàot Gai stoont
Hai sti Hai stón
Wai stàon Wai stónne
Gallie stàot Gallie stoont
Zai stàon Zai stónne
Gestao
Doew
Ik doew ik di
Gai duut Gai dit
Hai duu Hai di
Wai duun Wai deen
Gallie duut Gallie dit
Zai duun Zai deen
Gedao