Spreekwoorden en Uitdrukkingen

Ook die komen in ons dialect heel veel voor. Vaak zijn ze zeer plastisch (=beeldend) qua inhoud en daarnaast wat ruw of zelfs platvloers van aard. Woorden als poep, plas e.d. zijn in ons dialect bijna vanzelfsprekend en worden te pas en te onpas aan woorden en uitdrukkingen toegevoegd. Denk aan poepzat, zeijknat e.d., maar ook aan: Gai bèènt ‘n strónthómmel, ‘n lómpe koew, ‘n stóm kalf, ‘ne voilen hond enz.enz.

Wij hebben er al veel verzameld, maar er zijn er beslist nog veel meer!
Vul ze maar aan!
Bent u op zoek naar een spreekwoord of uitdrukking klik op “Ctrl F” en plaats in het wit vlakje een zoekwoord. Denk hierbij aan mogelijke leestekens, dus bóks en niet boks.
De zulder van z’n bóks wórdt ammèr grótter. Hij valt steeds meer af.
D’n diene kaande allein mer wàotter laote haole in ’n wasmaand. Je kunt hem niets laten doen, het lukt toch niet.
Z’n schuurdeur sti wir oope; ge hoiert ze kraake. Wat heeft die veel praatjes.
’n Bleind vaereke lust ók wel lapbónne. Al heb je er geen verstand van, dan kun je er toch van genieten.
Óp ’t koiste hawt wórdt de miste vaerf gesmèèrd. Een lelijk gezicht wordt het meest geschminkt.
Àon de achterste mem hange Altijd het laatste aan de beurt komen
Ge moet ónder de wedstrijd de goal nie verzette. Als een mening is bepaald, moet je er niet telkens op terugkomen.
Wa ge mî de kop vergèt, moete mî de bein besniejte. Wat je vergeet te doen, moet je met extra energie inhalen.
Ik weet àon m’n aige kónt hoe aander mense schijte. Ik weet uit ervaring hoe het werkt.
’t Is net ’n aauw kachel, die niks duu as rouke en oitgao. Hij is aan het verslijten.
’t Is n’n deechtgenaaide. Hij is ontzettend zuinig.
’t Is ‘n rappe vèèg. ’t Is een vlotte, rappe vrouw.
Bluijt ’t bluumke nào d’n tijd, dan kumt ‘r ’n broidje of ’n lijk. Dit is een goed of een slecht voorteken.
As ’n aauw schuujer in brand sti, is t’r gin haawe mer àon. Als iemand op latere leeftijd verliefd wordt, is hij niet meer te houden.
Hai vuult z’n aige as ‘n vlój in ‘n waerm bed. Hij voelt zich daar op z’n gemak.
Joong musse gaapen ’t wijdst. Jonge verliefde mensen zijn onverzadigbaar.
As lullijk zijn zir zào doew, dan zào hai veul pijn hebbe. Wat ziet hij er toch lelijk uit!
De liefde vèèlt net zó goe óp ‘ne koestrónt as óp ’n lillieblad. Knappe en lelijke mensen kunnen allemaal verliefd worden op elkaar.
Grouwt doew: Wel èèr èète, mer gin hèèn hebbe! Opscheppen, maar geen cent te makken hebben!
Tusse tweie stuul in d’asse valle Iets wat je probeert, mislukt helemaal.
Wie z’n aige bewaort, bewaort gin rotte appel. Als je goed voor jezelf zorgt, ben je het beste af!
Hai schijt hógger as z’n gat sti. Hij leeft boven zijn stand.
Ze hi ’n pàor mouwie bildjes óp de schouw stao. Ze heeft mooie borsten.
As d’r ein koe gi bizze, stèèke de aander de start umhóg. Als iemand ergens aan begint, volgen er meer.
Van broud wórde grouwt en van mik wórde dik. Bruin brood is gezonder dan wit brood.
zal ‘m déun dur de bóks loupe. Dat zal hem zwaar tegenvallen.
Tigge n’n oove kaande nie gaape. Geen antwoord hebben op iemand die sterk overdrijft.
is d’r ein mi vuur in de tes. Zij heeft heel veel energie.
Wai slachte maerge ’n guijt en dan kaande gai de kop hebbe. Ik geef geen antwoord op je begroeting.
Hai hi ’n gezeecht as ‘ne gerimpelden erpel. Zijn gezicht zit vol rimpels.
Hai wào meier zijn as ‘ne raechte vaerkesstart. Hij wou bij de notabelen horen.
D’n hawtere jas àonkriejge Gekist worden als je dood bent
Hai zieter oit of ie de hèèl geblaoze hi. Hij lijkt heel erg opgewonden.
Ze hi d’n immer in de put laote valle.
Ook: Ze hi de lap nevven ’t gaot gezet.
Ze is ongewenst zwanger.
De kop moet de kónt verkoupe. Een mooi gezicht verdoezelt vaak allerlei gebreken.
Hai hitter net zó veul verstand af as ’n koew van zokke stoppe. Hij heeft er totaal geen verstand van.
Hai doeurft zinnen aigen tuf nog nie in te slikke. Hij durft zelfs de gewoonste dingen nog niet te doen.
’n Zaisie kriede dik trug en ’n perd deun. Wat je uitleent, krijg je vaak beschadigd terug.
Ge kaant n’n eezel ’t hinneke nie leiere Als je geen aanleg voor iets hebt, zul je het nooit leren.
Dur oew aige leus wórde ’t hardst geplaogd Je eigen familie kan je vaak meer leed berokkenen dan vreemden.
De lullijkste aauw kanne de schónste joong hebbe. Lelijke ouders hebben vaak knappe kinderen.
’t Lof is langer as de lèèste mis. De onderjurk komt onder de rok uit!
Hai hi de voile Cóbus. Hij heeft last van zure oprispingen.
Ge moet ’t penneke bai ’t stilke haauwe. Als iets goed geregeld is, moet je het niet meer veranderen.
As de zoon begeent te zakke, begeent de laierik te plakke. Tegen de avond worden luie mensen meestal pas actief.
De traone liejpe kroislings ouver z’n wange. Dat iemand scheel kijkt, zie je met name als hij huilt.
Ge hedt de spörrie nog in oew órre zitte. Je bent nog onmondig.
Iederein zoeurgt hiejer vur z’n aige en de guijt vur de koffierómme. Iedereen zorgt hier voor zichzelf.
Um ’n zóg knap te veine, moete ge n’n bèèr zijn. Over smaak valt niet te twisten.
Ik zal hiejer ginne zak zaawt opèète. Ik zal hier niet lang blijven.
Àon ’n weefke en n’n aawe fiets mekeert altijd iets. Niets is volmaakt.
Ik heb ’t ‘r zó druk mi as de paan mi de vastelaovend. Ik heb het er heel druk mee!
Gai kaant niks as allein van goei broud strónt maake.
Gai zijt nerges iets vur werd.
Jij presteert niet veel.
Hai bloeit as ’n vaereke. Hij bloedt heel erg.
‘n Scheet is ins zó laang as n’n drol. ’n Wind laten duurt veel langer dan een grote boodschap!
Toe pisse plasse wier, is ’t gezeijk begónne. Toen de nieuwe inwoners van buitenaf het hier voor het zeggen kregen, werden wij ondergesneeuwd.
Strónt, wie hi oew gescheete!? Je moet niet zo’n hoge dunk hebben van jezelf!
Ik weet van m’n aigeste kónt, hoe aander mense schijte. Ik weet zelf wel hoe een en ander werkt.
Dàor kaande nie mi àongemakt zijn. Daar kun je beter niets mee te maken hebben.
’t Is óp goei kommende weeg. Het zal wel goed komen.
Zit ‘r nie te bolkeneere. Maak toch niet zo’n herrie.
Hai staerft as n’n bukkem mi ’t zào nog in d’n boik. Hij is een verstokte vrijgezel.
Hai geft ginnen brak toew. Hij blijft bij zijn standpunt.
De hoeuk nào de weind zette. Zich aanpassen aan de omstandigheden.
Ge moet er tiggenin èète! Als je ziek bent, is veel eten het beste medicijn!
Wa goe is tigge de kaaw, is ók goe tigge de hait. Een warme trui is bijvoorbeeld goed tegen de kou en tegen de hitte.
Ik moet ’t hier altijd besniejte! Ik krijg altijd overal de schuld van!
Wa gille d’èèr? Wat is de prijs van de eieren?
D’r zijn meier kónte as kèèreke. Dit zeg je bijvoorbeeld tegen iemand met liefdesverdriet: ”Er zijn meisjes genoeg!”
’t Is gin kèèrekewaerk! Het hoeft niet zo nauwkeurig!
Ha vèèlt um as ‘n klotmaand. Hij is gemakkelijk om te praten.
Wa zào d’n diene vèèl hebbe? Wat zou die nou moeten?
Kul vèèl hebbe Flauwekul verkopen
Ze hi n’n bèèr van ’ne mens en vaerekes van joong. Ze heeft een moeilijke man en ondugende kinderen.
‘t Klenkt of ge mi n’n dwail in d’asse slàot! Het is niet om aan te horen!
Iemand gekuld hebbe Iemand een loer gedraaid hebben
Hebbe is lullijk, mer haawe is de kunst. Iets bezitten is aardig, maar het behouden is moeilijker.
Vur haawes doew (bij een knikkerspel) Wat je wint, mag je houden.
Geworrig wórre Opgewonden raken
‘t Lieven Hirke laote kiejke Een klein kind met twee handen aan zijn hoofd optillen
Dàor sti ‘ne kop óp! Hij is heel eigenwijs!
‘n Gezwat gras afmaaie ‘n Baan gras met een zeis afmaaien
ne Gein kórre afmaaie ‘n strook graan maaien
Ge zàodt `r de henne van te bed doew. Je zou het zo gek niet kunnen bedenken.
Ik moet ‘s efkes aachteroit. Ik moet even naar de W.C.
Iemes ouver d’n hikkel haole Over iemand roddelen
Degge mer oitkiekt: ‘t Waait ‘r nie in! (Tegen een meisje) Pas maar op dat je niet zwanger wordt!
Ik zal ‘t ‘s oit d’n beindel doew. Ik zal het eens goed uitleggen.
Mi de staonde kaar raaie. Met twee karren, een volle en een lege, heen en weer rijden.
Ge kaant ‘r oew kónt nie keiere (kèère). Er is heel weinig ruimte.
Ge moet ‘r gin èèr oonder legge. Je moet hem niet zo verwennen.
D’n duuvel kumt ouver ’t kouwer de kèèrk binne. Onder zangers is vaak onenigheid.
Óp kroom vórre wèèst `t miste kórre. Kromme voren zijn het langst.
‘t Zijn kaoj meus die mer ein hölleke hebbe. Je moet altijd zorgen dat je iets achter de hand hebt.
Hai is zó gemein as lampeketoewn. Hij is niet te vertrouwen.
‘n Goewie koew kópte nie óp de mert. `n Goede bruid vind je niet zomaar overal.
Èèrd aon de kneij hebbe Veel geld hebben
De goode vernoike en schijten in den tempel Mooie praatjes hebben en intussen de boel bedonderen
Pisse tiggen ’t raodhois droigt nóit mer óp. Kritiek op belangrijke personen kan je opbreken.
Làot mai minne nào mer nae! Laat mij mijn gang maar gaan!
Hónd,strónt, wie hi oew gescheete!?
Ok: Strónt, wie hi oew gescheete!?
Je hebt geen reden om zo op te scheppen!
Hógger schijte as ‘t gat sti Veel eigendunk hebben
Ik heb ‘ne pis lijk ‘ne pony. Ik moet heel erg plassen.
Z’n bret verhange ’n Andere keuze maken/ een andere opleiding kiezen
Ik heb oew te danke! Daar heb ik geen zin in!
Van ’n schón toffel ette nie laang. Of iemand knap of mooi is, is niet belangrijk.
’t Sti te zeivere. Het motregent.
Ge moet mer ziej, hoedegetoet! Je moet maar zien hoe je het oplost!
’t Poofte det maawde! Het ging er nogal op!
Ze kón nie helpe prösse, want ze ha z’n riggels. Ze kon het varken niet mee verwerken, want ze was ongesteld.
Hai is n’n echten broiker. Hij vindt zichzelf heel belangrijk.
’t Is ‘ne schraole snierekerd. Hij is een heel mager iemand.
Mouwie rouwie is nie lullijk. Mooi rood is niet lelijk
Óp de schabberdebónk (bónt) gao Op een uitrekening komen; schaaflopen
D’n hillen tispel Het hele zootje; Alles bij elkaar
Toew hierentoew en nie wijter! Tot hier en niet verder!
Hai doeurfde zinnen aigen tuf nie ins in te slikke! De communicant durfde zijn eigen speeksel niet in te slikken; bang dat hij zonde deed.
Wattie in zinne kop hi, hittie nie in z’n kónt. Hij blijft hardnekkig bij zijn standpunt.
“Ieder zinne meug”, zi d’n boewer en hai aat viejge. Hij doet gewoon wat hij zelf wil.
Sluw taand hebbe Ruwe tanden hebben (bijvoorbeeld van het thee drinken)
Zó kaande wel ’n viouwel tiggen n’n bóm kepot slao! Zó verniel je het expres!
Mi d’n dieje gaode gin mölk haole. Hij is moeilijk in de omgang.
Zai hi de bóks àon. De vrouw is de baas.
Die hi ‘ne mónd lijk ’n zwerd. (ook: lijk ’n schuurdeur) Die heeft een heel grote mond
is me toch ’n vlaoj! Dat is toch een raar iemand!
Ónze Lieven Heier is mi zin slörre. Onze Lieve heer houdt speciaal van simpele zielen.
De koe higget schaerp in. De koe heeft iets scherps ingeslikt. (Zodat de veearts er aan te pas moet komen!)
Hóg óp of blie thois! Ook: Hóg óp, anders ziede ge Mechelen nie. (Bij het kaartspel) Je moet ‘n hoge kaart spelen, anders verlies je de slag zeker.
Naw waok dek ’n koew wàos, dan ging ik lekker mi min uujer in ’t gras ligge! Ik heb zin in lekker luilakken.
Ieder ’t zeen en de kàoje niks! Iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
`t Zal `m vaore! Hij zal ons missen!
Hai spèèldeouver de derde scheij hin. Hij had erge diarree!
Ze hi ‘n kónt lijk ‘n wan. Ze heeft een enorm groot en dik achterwerk.
Hai hi ’n bakkes (‘ne mónd) lijk ’n schuurdeur Hij heeft een heel grote mond
N’n boewer en ‘n zóg hebbe nóit genóg! Hij is nooit verzadigd!
is ginnne zoivere!
of Die is niet zoiver op de graot!
Hij is niet te vertrouwen!
Zwie (Zwiejg) stil! Hou je mond!
‘n Mentig kalf ‘n Flink kalf
ne Mentige (bij personen) Iemand met een flink postuur
Ónze Lieven Heier (of de duuvel) is braaf, anders holden ie oew wel. Onze Lieve Heer (of de duivel) sparen je ondanks je zondigheid.
Wa ge mi de kóp verget, moete mi de bein besniejte. Als je iets vergeet, moet je twee keer lopen.
‘n Óns kónt en ‘n kilo boks! Hij draagt een veel te grote broek!
D’r Is nie mi te egge of te teule. Je kunt met hem geen kant uit.
Aachterum eest kermis. Kom maar door de achterdeur binnen!
Ge kiekt as ’n bieze perdje. Iemand die er pips (bleek) uitziet!
Dàor hèèngt de punder achter de deur. Daar worden de eventuele vrijers uitgebreid gemonsterd.
Ik wul ginne wuwwer; ik wul d’r inne die ’k zaelf af kan reechte. Ik wil geen weduwnaar,maar een man die ik naar mijn hand kan zetten.
“Veul keinder, veul zèègen”, zi de perstouwer en hai staak ’t heil doupgeld in z’n aige tes. “Veel kinderen, veel geluk”, zei de pastoor en hij stak al het doopgeld in zijn eigen zak.
De kèèrk is grótter as d’n tórre. De huisvrouw heeft thuis meer te zeggen dan haar echtgenoot.
Ze hi de rakbóks àon. Ze is weer onderweg en dus niet thuis!
Óns vraow is tenaacht in twinne gevalle. (platvloers) Mijn vrouw is vannacht bevallen.
Óns vrouw hi tenaacht de kaar umgestoute. (platvloers) Mijn vrouw heeft vannacht een miskraam gehad.
Wai hebbe ‘ne zoon (daochter) opgezet. Er is bij ons een zoon (dochter) geboren
Erges gruts óp zijn Ergens trots op zijn
Gàotter nie zó ligge vrelle. Zit niet zo te vervelen.
Wai kriejge nie elken dag ’n ai, want óns henne stàon mi de kónt nào Remeund. Wij krijgen niet elke dag een ei, want de eieren van onze kippen moeten zoveel mogelijk naar de eiermijn in Roermond. (vroeger)
De maidjes zijn laocht geklid mi mouwie weer. Met dit mooie weer zijn de meisjes luchtig gekleed.
Toew, toew is gin goat! Iets wat dicht is, is geen opening! .
’t Zal oew nog wel ’s thoiskomme. Je zult er nog wel eens achterkomen.
Det z’n gat lekt! Wat kan mij dat schelen! (’t Is mij goed zo!)
Ge moet me nie vernoike. Je moet me niet bedriegen!
Hai hi zin aerte oit! Hij is er klaar mee!
’t Scheufke kriege Bij de biecht geen absolutie krijgen
Hónd, lekt oew kónt! Ik ben het niet met je eens met wat je zegt!
Iets tot ’n óns toew zeeve Overdreven secuur zijn
Boegend (boekweit) en ’n erfenis moete niet telle,
vurdegge ze in oew tes het.
Je moet je niet te snel rijk rekenen!
Ze hi de lap nevven ’t gaot gezet. Ze heeft er niets van gemaakt.
Alles gi mi de raope de pot in. Alles wordt opgemaakt. (verkwist)
Alle gàotter trekke. Moeder, duu d’n trog deecht! Het tocht van alle kanten. Doe de deur dicht!
De pap hi pótjes gekrigge. De pap is aangebrand.
Gai kaant niks as van goei broud strónt maake. Jij brengt er niets van terecht.
ne Kermisvraejer en ‘ne krintemikken bótterham,
die zijn van mai, as me ‘m kriejge kan.
Ik pak wat ik krijgen kan.
As, as, as…..
As ge heij et, dan kaande bessems schijten.
Als, als, als…. wat wil je nou eigenlijk zeggen?
Hai schaidt ’r af as n’n boewer van zinne strónt. Hij ruimt zijn rommel niet op.
Van boove bónt en van óndere strónt. Het lijkt mooier dan het in werkelijkheid is.
Ge kaomt oewen taiger nog wel ’s teege! Je zult ook nog wel eens problemen tegenkomen!
Ge zalt ’r nog wel ’s nào umhóg sprenge! Je zult er nog wel eens veel moeite voor moeten doen!
Ge zalt nog wel ’s in d’n hógsten bóm kleime vur mai! Je zult nog wel eens blij zijn mij te zien!
’n Spekzwaord óp oew baorst hange um n’n boewer te vange. Alle moeite doen om een vrijer te strikken.
Zeijk óp ‘ne riejk! Kletspraat, opschepperij!
As lulle waorst wàos, dan hadde gaine lange! Wat kun jij overdrijven!
Daor lèève ze van de hawtere ham. Daar krijgen ze niet veel bijzonders te eten.
Ge jaagt mai ginne weind in de bóks! Je kunt mij niet bang maken!
Daor zijn meier kónte as keldertràolies. Daar hebben ze veel meisjes.
Strónt mi striepkes Ludiek antwoord op de vraag: Wat eten we vandaag?
Ieder ‘t zeen en de kàoje niks! Iedereen krijgt wat hem toekomt.
Iemes àon z’n spiejer komme Iemand te pakken krijgen om iets af te spreken
Zo kaande nog wel ’n aind hawt lekker maake! Met zoveel dure ingrediënten kun je alles lekker maken!
Hoondshangede winterkónt! Je bent gek!
Iemes oitgeleije doew Bij het afscheid met iemand tot buiten meegaan
D’n dieje kan nog gin leeg zakke raecht zette! Hij is zeer onhandig; je kunt niets aan hem overlaten!
Die brèèngt zin umstouters mee. Alles wat hij aanpakt, is bij voorbaat al mislukt.
Mi de kómmen aerm komme Geschenken meebrengen (bijvoorbeeld bij een kraamvisite)
’n Klets vatten `n Verkoudheid oplopen
Ik vuul m’n aige kwaelijk.
Ook: Ik vuul m’n aige kwèbs
Ik voel me niet lekker.
ne gekken tölder een rare kwibus
Wa bèènde toch n’n hempslip! Wat ben je toch een bange schijterd!
Dàor bèènde nie van vórtgekomme! Dat past niet bij onze stand.
Kaskenàode en bombarie Kouwe drukte en trammelant
’t Spient ‘r as ’n oordeil! Er was een hoop kabaal!
Alles óp oewe pas doew! Alles op je gemak doen!
Ze hebbe me lullijk vernukt! Ze hebben me lelijk te pakken!
Hai vat ‘m óp zinne nek as ne schop strouwe. Hij tilt hem op, alsof hij niks weegt.
Die holt de neij erpel nie! Die leeft niet lang meer!
Hai blenkt as ne mol onder zinne start. Hij ziet er patent uit.
Die hi schón keumkes óp de kast. Die vrouw heeft mooie borsten.
As ’n aaw schuujer in brand sti, dan is ’r gin haawe mer aon. Als iemand op latere leeftijd verliefd wordt, dan is dat doorgaans heftig!
Ge zàodt ’r de henne van te bed doew! Daar word je toch echt niet goed van!
Ge kaant mi z’n twinne meier aeremoei laaje as allein. Je kunt met z’n tweeën meer verdragen dan alleen.
Wàor ze schijte is broud, wàor ze bidde is noud. Waar ze naar de wc gaan is brood, waar gebeden wordt is nood.
God hebbe z’n ziel en d’n duuvel z’n klómpe. Hij nam het niet zo nauw in zijn leven.
Tweie henne óp inne nèèst akkerdeere nie. Bij de ouders introuwen is riskant voor de lieve vrede.
Mi ’n maager koew en ’n vet perd is ’t heil geboewer gin nder werd. Met een magere koe en een vet paard is het boeren niks waard.
D’r is gin koew zó aawd of ze lekt nog gèèr. Ook oude mensen willen nog wel ‘ns wat.
Hai melkt nie in n’n immer zónder bójem. Hij past goed op de centen en laat niets verloren gaan.
’t Is net de rómme, anders was d’n os net zó goe as de koew. Op de melk na is een os net zo nuttig als een koe.
Wai hebbe niks as smaol lint en aeremoei. We zijn arm en hebben weinig waardevols.
As ’t kiendje de rómme nie wul drenke, dan moete ’m de kroin mer schèère. Als ’t kind geen melk wil drinken, dan moet hij later maar pastoor worden.
Hai laacht nog nie, al ziet ie ’n koew mi ’n kersjet àon! Je krijgt hem niet aan het lachen.
Fluijtende maidjes en brullende koei zijn zelde goei. Drukke, onrustige meisjes vallen naderhand meestal tegen.
‘n Koew is èève gauw bai Neijaor as n’n haos. Haasten heeft geen zin!
’t Gi nie um ’t laope mer àon ‘t van pas komme. ’t Gaat niet om het haasten, maar om op het goede moment te komen.
Daor wórre de kalver zelfs nog gedópt. Daar zijn ze Roomser dan de Paus.
As d’n boewer vórt wijn drenkt en de pastouwer mölk, dan zijn ze gin van beije in orde. Dit is niet normaal!
’t Zijn nie altijd de braafste mense die de grótste zaerk hebbe. Mensen die ’n grote grafzerk hebben, zijn niet altijd het braafste geweest.
Better rouwie haor óp goeie grónd as zwarte óp ’n ezelskónt. Rood haar hebben is helemaal geen schande.
Ze lupt mi de bóks in de haand. Ze is manziek.
As ge van n’n boewr rijk wórdt, dan wórde ge ’t irlijk. Je word zo maar niet rijk van een boer.
Wàor bókse zijn, betaole gin rokke. De mannen houden de meisjes vrij.
Wàor onze Lieven Heier ’n kèrk bouwt, bouwt de duuvel ’n kapael. Dicht bij de kèrk is ook vaak de verleiding.
Kiek naw toch, ze hi ’t heil tabbernaakel oope ligge. Kijk eens, wat een diep decolleté ze heeft.
Ge zalt ‘t ‘r mi treffe as ’n parochie mi ne gekke pastouwer. Met hem zul je de verkeerde kant op gaan!
Hai is zo kerks as n’n hond óp ‘ne klippel is. Hij is zo kerks als een hond die ’n pak slaag wil.
Vur motrèègen en móje praot moete oppasse! Voor miezerige regen en mooie praatjes moet je uitkijken!
is d’r inne van flaitjeshawt. Dat is een waardeloos iemand.
Ge moet nie in ’n maand maeleke. Je moet niet iemand iets wijsmaken.
’t Lupt as ’n trenèèl. Het loopt gesmeerd.
Mi de hermeniej d’r in en mi de nijptaang d’r oit! (Bij ’n bevalling) Met veel plezier is het begonnen,
maar met veel pijn en moeite geëindigd!
Làot onze vàoder mer kruije, die is toch króm! Laat vader maar werken, die is dat gewend!
’t Is zeund ge maanskaerels niet kaant breije, anders koonde ze ók wir oittrekke! Als mannen gebreid konden worden, kon je er gemakkelijk weer van afkomen!
Wàor veul gezónge wórdt en wainig gedrónke, dàor moete nie zijn! In de kerk wordt veel gezongen en weinig gedronken, dus…..wegblijven!
Van waerk kriede laang aerm en grouwte neusgàotter. Dat is pas zwaar werk!
Eezels, kweezels en nooteboim moete slèèg hebbe. Ezels, kwezels en notenbomen moeten op tijd slaag krijgen!
Ge kaant better zand àon mekaar knoipe as ’n vrouw verandere. Het is haast onmogelijk om een vrouw te veranderen!
’n Schón koew moete ‘s mèrges gàon ziej en een schón maid ’s aoves! Een mooie koe moet je ’s morgens gaan bekijken en een mooi meisje ’s avonds!
ne Geldzak, ’n fles snèèver en ’n joong maid kaande nie allein laote. Een zak geld, een fles jenever en een mooi meisje moet je niet alleen thuis laten.
Juk en waeld kaande wel laaie, mer pijn en aeremoei moete lae. Jeuk en weelde kan met gemakkelijk verdragen, maar pijn en armoede moeilijk.
Ons sórt mense hebbe harde kneijs; eest nie van ’t bidde, dan eest wel van ’t boene. Arme mensen krijgen pijnlijke knieën van het bidden of van het werken.
D’r is ginne weg zó effe of ge stroikelt d’r wel ’s óp. Het leven verloopt nooit zonder problemen.
Ik heb lang genóg in de börries geloupe; ik haaw d’r mi óp. Ik heb lang genoeg gewerkt, ik ga ermee stoppen.
De ein helft is gelóge en de aander helft is nie waor. Het is allemaal gelogen!
’t Geluk hèèngt mi trosse àon zin gat. Die heeft veel geluk.
’t Kumt ‘r in as de smaak in d’n appel. Het komt vanzelf.
‘t Waait wel berge en heuvels, mer gin dikke mense. Je wordt niet zomaar te zwaar.
Dàor zit gèèst in! Dat is iemand die vooruit wil!
Ge moet oew woorde uurst goe knaawe, vurdegge ze oitspauwt. Je moet een beetje op je woorden letten.
Hai schijt hógger as z’n gat sti. Hij doet zich beter voor dan hij is.
Iederein moet z’n aige gat krasse. Iedereen moet voor zichtzelf zorgen.
Ik heb vraow, kroost en kriele. Ik ben tevreden met wat ik heb.