Spellingafspraken

Het schrijven van ons dialect blijkt heel moeilijk te zijn. Het heeft ons dan ook veel moeite gekost om de Zömmerse dialectwoorden zo te verklanken, dat geïnteresseerden deze met behulp van een aantal spelling- en grammaticaregels, redelijk zullen kunnen lezen.
Ons schema van klanken kan daarvoor een goed hulpmiddel zijn, denken wij