WoordVertaling
  aacht

  acht

  aachterum

  achterom

  aafters(t)e deur (achterste)   aefterste

  achterdeur

  aafterste vurre/aachterstevurre

  averechts

  aaversum

  andersom ook: aeversum

  aaw bet

  zaniker

  aaw fiep

  kletsmajoor

  aaw wijvespek

  peperkoek

  aawd

  oud

  aawerdom

  ouderdom

  aawluij

  ouders

  aawverwets(t)

  ouderwets

  abois

  vergissing

  achterhaam

  achterbroek, leren lap over de kont van het paard

  aelever aervel

  armvol

  aerem mensekoew

  geit

  aeremoei

  armoede

  aerm

  arm

  aert, aerte

  erwt, erwten

  afgang (afgank)

  grote boodschap

  afheffe

  couperen bij kaartspel

  afraoje

  afraden

  afreechte

  africhten

  afschiejte

  schoven van de kar af gooien

  aftraaje/aftraeje

  afmeten

  afwerke

  alle werkzaamheden in de stal verrichten(o.a. koeien melken-mest opruimen)

  ai, vk: eijke   mv èèr   

  ei, eitje, eieren

  aige

  eigen

  aige volk

  familie

  aigegeraid

  eigenzinnig

  aigelijk

  eigenlijk

  aind

  eind

  akkerdeere   

  elkaar verdragen

  aks

  grote bijl

  alderhailige,   allerhailige

  allerheiligen

  allengskes

  langzamerhand

  allie

  (van) jullie

  allieje(n)

  van jullie

  altaor/altaar

  offertafel in de kerk

  alteràozie

  verwarring

  alzelèève

  altijd/ mijn hele leven

  àojem

  adem

  àojeme

  adem(en)

  àolling

  helemaal/heel

  àonèète

  alles opeten

  àongelog

  grond die,achter het huis vastligt aan boerderij zie missep

  àongemakt

  ik ben ………mî boikpijn (ik heb…..)

  àonhaawend

  herhaaldelijk

  àonhengste

  sterke thee aanlengen met water ook: àonlenge

  àonkommende

  beginnende

  àonreecht

  aanrecht

  àonrikkommendeere

  aanbevelen

  àonsnaaje 

  aansnijden (brood)

  àonspraok

  aanspraak

  àonvattesverrig

  klaar om te gebruiken

  àonwendsel

  gewoonte

  àonzegge

  in de buurt iets laten weten (bijv.als er iemand overleden is)

  aor

  aar

  aord

  aard (den-)

  aorig

  raar

  aovend

  avond

  appel vk eppelke mv eppelkes of appel

  appel

  appelesien/appelsien

  sinaasappel

  apperentie (maake)

  opschieten

  asse

  as

  astrant

  brutaal

  avvekaot

  advokaat

  avvelop

  envelop

  avveseere

  voortmaken

  aw

  je, jou

  b’allie
  bij jullie
  baand   mv baend
  band
  baang

  bang

  baanzele

  sloffen, slenteren

  bael

  bel

  bag
  big
  bagatter

  klein kind/ debberke

  baggemert

  biggen markt

  baggetel

  kleinigheid

  bai

  bij, aanwezig

  bai allie

  bij jullie

  baijin

  bijeen, bij elkaar

  baileuchte

  bijschijnen met een lamp

  bakkes
  mond
  baktaand

  kies

  balkenbrai
  balkenbrei
  baoje

  door het water lopen

  baolscholk

  schort van jute, zie plegger

  bàontje
  baantje
  baor

  baar

  bats

  platte grote schop

  bazzeroewn

  kiel, boezeroen zonder boord

  beddekoets

  bedstee

  bediejne

  ziekenzalving

  bedoewl

  bedoel

  bèèr
  beer
  bèèrput
  gierput
  bèèvert
  bedevaart
  begaoje

  verprutsen, bederven

  begèère
  iets heel graag hebben, lusten