Inleiding

U bevindt zich op de website van de werkgroep die zich bezighoudt met het beschrijven en vastleggen van het dialect van Someren zoals dat tot na de Tweede Wereldoorlog nog vrij algemeen gesproken werd. Na het jaar 2000, raakt dialect spreken steeds minder in gebruik en dreigt het geheel in vergetelheid te raken.
Ons streven is er voor te zorgen dat het authentieke Zömmers zoals dat hier en daar nog te beluisteren is, bewaard blijft.
Natuurlijk bestaan er bronnen waaruit men in de toekomst kan achterhalen hoe het Brabantse dialect en met name dat van Someren geklonken heeft, maar de fijne nuances van uitspraak en tongval zullen verdwijnen. Om mogelijk te maken dat toekomstige bewoners van Someren en hun nazaten de eigenheden van ons dialect nauwkeurig kunnen achterhalen, maakt onze werkgroep zich al jaren sterk met het vastleggen van zowel klank als schrijfwijze van dit Somerens dialect. Met medewerking van vooral oudere en oud- Somerenaren is het resultaat hiervan vastgelegd en wordt het op deze website openbaar gemaakt. Ongetwijfeld zullen er nog veel toevoegingen en aanpassingen nodig zijn en staat de studiegroep open voor verbeteringen en aanvullingen.
Wij proberen ons dialect zo duidelijk mogelijk te spellen voor de leek. De geïnteresseerde lezer zal echter moeten wennen aan onze schrijfwijze en leestekens, die soms fonetisch aandoen maar dienen om de juiste klank van het dialect duidelijk te maken.
Een zeer praktisch en nuttig hulpmiddel is ook het opnemen van gesproken of gezongen teksten door personen met een Somerense achtergrond die het dialect goed beheersen.
Zo kan men het later beluisteren.
Dat wil niet zeggen, dat u om Somerenaar te zijn alles wat hier staat, moet overnemen.
Als u maar weet, dat voor echt geïnteresseerden een authentieke weergave bestaat.
Verder, schrijf en spreek Zömmers zoals u dat zelf goed vindt.
IEDER ZIJN EIGEN ZÖMMERS !

 

v.l.n.r. Karel Velings, Jan van Eijk, Harrie Swinkels en Gerard Slegers,


De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Harrie Swinkels oud-leraar
Jan van Eijk voorheen gemeentebode, alias Jan d’n Booi
Karel Velings oud-leraar
Gerard Slegers oud-leraar


Vanaf 2004 komen wij bijna wekelijks bij elkaar om samen met het Somerens dialect te stoeien. Wij doen dat met plezier en met heel veel animo.

Allerlei aspecten van ons “aige Zömmers” komen daarbij uitgebreid aan de orde.

 

Mien Willems-van de Moosdijk

Op 18 juli 2015 is op 87-jarige leeftijd ons boegbeeld Mien Willems – van de Moosdijk overleden.

Met haar heengaan heeft ons “mouwie Zömmere” een markante persoonlijkheid verloren, niet alleen vanwege haar boekhandel, maar zeker ook om haar inzet voor de cultuur en het dialect in Someren.

Mien Mosdijk” zal in herinnering blijven als onze initiator, motivator, inspirator, maar vooral kartrekker. Ze had in onze werkgroep graag de regie en daarbij een duidelijke mening.

We kunnen putten uit vele prachtige verhalen, die Mien heeft opgeschreven en ons heeft nagelaten. Veel steun had ze hierbij van haar man Ton.

Wij denken met veel dankbaarheid en plezier terug aan de vele bijeenkomsten bij haar thuis in de afgelopen jaren.

Louis van den Bosch

Van Zömmere en nie baang.

Op zaterdag 21 maart 2020 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Louis van den Bosch

Wij denken met plezier en dankbaarheid terug aan de vele bijeenkomsten samen met Louis.
Louis had zoals wij als doel, het Somerens dialect te beschrijven, bestuderen en vastleggen voor het nageslacht.
Hij zal in onze herinnering blijven als motivator maar vooral inspirator.

Met zijn heengaan heeft ons “Mouwie Zömmere“ een markante persoonlijkheid verloren.